Công ty luật Supergreen

Gọi ngay:

028 38953390 - 0903 642382 (Hot line)
Loading...

Có hai sức mạnh mang đến sự yên ổn: pháp luật và đạo đức 
-Geothe (Đức)-

Loading...
 • American
 • Viet Nam
DỊCH VỤ LUẬT SƯ RIÊNG CHO DOANH NGHIỆP - TỔ CHỨC

DỊCH VỤ LUẬT SƯ RIÊNG CHO DOANH NGHIỆP - TỔ CHỨC

Dịch vụ pháp lý trọn gói là gì?

Là phương thức dịch vụ trả phí theo hợp đồng trọn gói cho mỗi việc cụ thể theo yêu cầu của khách hàng.

Với hình thức ký hợp đồng trọn gói tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp khách hàng sẽ được hưởng các lợi ích sau đây:

 • Tư vấn thành lập Công ty phù hợp với ngành nghề, số vốn, cơ cấu thành viên và định hướng phát triển của khách hàng.
 • Thay đổi các nội dung đăng ký kinh doanh: Thay đổi tên công ty, trụ sở công ty, rút/bổ sung ngành nghề kinh doanh, tăng/giảm vốn điều lệ, chuyển nhượng vốn, thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty….
 • Tư vấnpháp luậtvề thuế, tài chính doanh nghiệp
 • Tư vấn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, lập địa điểm kinh doanh, huy động vốn
 • Tư vấn chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình, tái cấu trúc doanh nghiệp, cho thuê, mua, bán, liên doanh, tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản doanh nghiệp
 • Tư vấn hoạt động mô hình tập đoàn, thành lập tập đoàn kinh tế, tái cấu trúc lại doanh nghiệp khác
 • Tư vấn pháp luật lao động trong doanh nghiệp: Xây dựng nội quy lao động, thảo ước lao động tập thế, hợp đồng lao động, chế độ tiền lương, xây dựng thang bảng lương, chế độ bảo hiểm xã hội, xin cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài, giải quyết tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể…
 • Tư vấn giải quyết các vấn đề về tranh chấp lao động, tranh chấp giữa các thành viên trong Công ty
 • Tư vấn bảo hiểm thương mại, bảo hiểm dân sự
 • Tư vấn về xây dựng phát triển và bảo vệ cácquyền sở hữu trí tuệcủa doanh nghiệp;
 • Tư vấn và soạn thảo các hợp đồnglao động, hợp đồng kinh tế và các văn bản pháp lý trong quá trình hoạt động.
 • Tư vấn các vấn đề khác về quản lý và điều hành doanh nghiệp

 

 

Tags

 

Sản phẩm liên quan

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Loading...

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG MỚI

Không có thông tin cho loại dữ liệu này