Công ty luật Supergreen

Gọi ngay:

028 38953390 - 0903 642382 (Hot line)
Loading...

Có hai sức mạnh mang đến sự yên ổn: pháp luật và đạo đức 
-Geothe (Đức)-

Loading...
  • American
  • Viet Nam
HÌNH SỰ

HÌNH SỰ

Vai trò của luật sư trong hoạt động tố tụng nói chung và hoạt động tranh tụng của luật sư tại phiên tòa nói riêng như bào chữa cho bị can, bị cáo có vị trí đặc biệt quan trọng


 

Công ty Luật Supergreen cung cấp dịch vụ pháp lý trong suốt quy trình tố tụng của vụ án hình sự. Với nhiều năm kinh nghiệm giải quyết và tham gia tố tụng, luật sư tại Luật Supergreen tư vấn toàn diện cho khách hàng hiểu quyền và lợi ích của mình theo quy định của pháp luật, đồng thời tham gia từ giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử trong quá trình tố tụng để bào chữa cho bị can, bị cáo trong vụ án hình sự và các trường hợp khác liên quan đến tố tụng hình sự.

*Nội dung tham gia bào chữa trong vụ án hình sự như sau:

Đối với doanh nghiệp: 

- Tham gia tố tụng: Hướng dẫn khách hàng trình bày khi làm việc với cơ quan điều tra trong quá trình tố tụng, tham gia phiên tòa bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp…

Đối với bị cáo:

Luật Supergreen sẽ trực tiếp tư vấn, tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi của bị can, bị cáo từ giai đoạn trước khi khởi tố vụ án đến lúc điều tra xét xử và thi hành án như:

- Hướng dẫn cách khai, cách trình bày với cơ quan điều tra, khiếu nại và có kiến nghị nếu điều tra viên có hành vi bức cung, nhục hình.

- Hướng dẫn bị cáo khai đúng sự thật, sử dụng từ ngữ sao cho không làm tăng thêm trách nhiệm hình sự; tư vấn viết bản tường trình chứng minh hành động của mình phạm tội là do vô ý hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo.

- Tham gia bào chữa tại phiên tòa bảo vệ quyền lợi cho bị cáo.

Đối với người bị hại

Luật SuperGreen sẽ trực tiếp tư vấn, tham gia bảo vệ quyền lợi của người bị hại từ giai đoạn trước khi khởi tố vụ án đến lúc điều tra xét xử và thi hành án như:

- Hướng dẫn người bị hại viết đơn trình bày rõ hành vi phạm tội của các đối tượng có hành vi phạm tội, bị can, bị cáo để bảo vệ quyền lợi cho người bị hại.

- Hướng dẫn người bị hại viết đơn, cung cấp các chứng cứ buộc bị can, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội của mình.

- Tham gia bảo vệ quyền lợi cho bị hại tại phiên tòa để yêu cầu hội đồng xét xử phải xét xử đúng người, đúng tội, bồi thường thiệt hại đúng mức cho người bị hại.

Tags

 

Sản phẩm liên quan

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Loading...

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG MỚI

Không có thông tin cho loại dữ liệu này