Công ty luật Supergreen

Gọi ngay:

028 38953390 - 0903 642382 (Hot line)
Loading...

Có hai sức mạnh mang đến sự yên ổn: pháp luật và đạo đức 
-Geothe (Đức)-

Loading...
  • American
  • Viet Nam
DÂN SỰ

DÂN SỰ

Hiện nay, với quá trình hội nhập toàn cầu, nếu muốn bảo vệ lợi ích bản thân một cách hợp pháp, các cá nhân tổ chức không chỉ tìm đến luật sư để được tư vấn khi chuẩn bị thực hiện các giao dịch dân sự mà còn khi xảy ra các tranh chấp, Luật sư có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều đương sự trong cùng một vụ án, nếu quyền và lợi ích hợp pháp của những người đó không đối lập nhau. 

Trên thực tế, ta thấy được rằng vai trò của người luật sư trong tố tụng dân sự nói riêng và các hoạt động tố tụng, tranh chấp nói chung ngày càng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Công ty Luật Supergreen có thể cử luật sư bảo vệ hoặc thực hiện đại diện theo ủy quyền trực tiếp thay mặt quý khách tham gia tố tụng tại các giai đoạn xét xử nếu quý khách hàng có yêu cầu. Cụ thể:

– Tham gia tố tụng từ khi khởi kiện hoặc bất cứ giai đoạn nào trong quá trình tố tụng dân sự.

– Thu thập và cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án; nghiên cứu hồ sơ vụ án và được ghi chép, sao chụp những tài liệu cần thiết có trong hồ sơ vụ án để thực hiện việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, trừ tài liệu, chứng cứ quy định tại Khoản 2 Điều 109 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

– Tham gia việc hòa giải, phiên họp, phiên tòa hoặc trường hợp không tham gia thì được gửi văn bản bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự cho Tòa án xem xét.

– Thay mặt đương sự yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng khác theo quy định của Bộ luật này.

– Giúp đương sự về mặt pháp lý liên quan đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ; trường hợp được đương sự ủy quyền thì thay mặt đương sự nhận giấy tờ, văn bản tố tụng mà Tòa án tống đạt hoặc thông báo và có trách nhiệm chuyển cho đương sự.

Tags

 

Sản phẩm liên quan

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Loading...

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG MỚI

Không có thông tin cho loại dữ liệu này