Công ty luật Supergreen

Gọi ngay:

028 38953390 - 0903 642382 (Hot line)
Loading...

Có hai sức mạnh mang đến sự yên ổn: pháp luật và đạo đức 
-Geothe (Đức)-

Loading...
  • American
  • Viet Nam
DỊCH THUẬT - PHIÊN DỊCH

DỊCH THUẬT - PHIÊN DỊCH

Dịch thuật và phiên dịch các tiếng nước ngoài theo yêu cầu của khách hàng.

Nếu các quý khách hàngcần gặp Luật sư để hỗ trợ phiên dịch trực tiếp, cần luật sư đại diện tranh tụng, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Công ty Luật Supergreen có thể cử luật sư đáp ứng chuyên môn phù hợp đến tận nơi đến cung cấp dịch vụ cho quý khách hàng.

Tags

 

Sản phẩm liên quan

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Loading...

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG MỚI

Không có thông tin cho loại dữ liệu này