Công ty luật Supergreen

Gọi ngay:

028 38953390 - 0903 642382 (Hot line)
Loading...

Có hai sức mạnh mang đến sự yên ổn: pháp luật và đạo đức 
-Geothe (Đức)-

Loading...
  • American
  • Viet Nam
HÀNH CHÍNH

HÀNH CHÍNH

Vai trò của luật sư:

1. Quyền đại diện cho đương sự trong tố tụng xét xử hành chính

2. Quyền bình đẳng với cơ quan hoặc nhân viên nhà nước bị kiện trong quá trình tố tụng xét xử hành chính

3. Quyền đòi:

- Hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định hành chính trái pháp luật

- Chấm dứt hành vi hành chính trái pháp luật

-  Cơ quan hành chính nhà nước phải thực hiện nghĩa vụ theo qui đỉnh của pháp luật

- Khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân đứng kiện

- Quyền tham gia thẩm cứu, xét xử

- Quyền được biết các luận cứ và giải trình của bên bị kiện

- Quyền tranh luận viết và tranh luận miệng trong quá trình thẩm cứu và xét xử của tòa án hành chính.

 

 

 

- Luật sư tham gia tư vấn, trợ giúp pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

- Đưa ra ý kiến quan điểm bảo vệ quyền, lợi ích cho đương sự

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của của các chủ thể tham gia tố tụng, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

 - Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự được thể hiện là một trong những người tham gia tố tụng vì công lý

- Luật sư đã đưa ra các ý kiến đối đáp, những lập luận để làm rõ các tình tiết, sự thật của vụ án, giúp các cơ quan tiến hành tố tụng phân tích, đánh giá xem xét vụ việc một cách toàn diện, khách quan

- Luật sư ưa ra các quan điểm, nhận định hoặc trình bày ý kiến của mình mà không bị chi phối, tác động bởi các yếu tố khác. Luật sư bảo vệ quyền, lợi ích của đương sự (khách hàng) trên cơ sở căn cứ vào các quy định của pháp luật.

Tags

 

Sản phẩm liên quan

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Loading...

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG MỚI

Không có thông tin cho loại dữ liệu này